Efterretningsbefalingsmand til Frømandskorpset

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Udfordrende tjeneste i et operativt miljø.

Har du indgående kendskab til efterretningstjeneste og trives i en enhed med højt operationstempo, så er du måske den kandidat, som Frømandskorpset leder efter til en fast stilling som efterretningsbefalingsmand i Efterretningssektionen.

Om os

Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, ligened til Isefjorden.

Vi har et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører.

Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og via luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen


Om stillingen

Som efterretningsbefalingsmand i Efterretningssektionen vil du:
• Indgå i planlægningen og indsættelsen af Frømandskorpset i specialoperationer.
• Rådgive om efterretningsrelaterede forhold og er sagsbehandler i Frømandskorpsets stab.
• Repræsentere Frømandskorpset i efterretningsrelaterede sammenhænge nationalt som internationalt.
• Bidrage til Frømandskorpsets opstilling af en efterretningssektion til ”Special Operations Maritime Task Group”.
• Kunne realisere dine kundskaber inden for enten Exploitation, GEO/GIS, Open Source Intelligence, databaser og software o.l.
• Det skal forventes at stillingen også vil byde på sekundære arbejdsområder e.n.d.a. med sektionschefen.


Om dig

Stillingen retter sig mod dig som har en efterretningsbaggrund inden for en af ovennævnte grene som speciale. Skulle du besidde kompetencer der ikke er nævnt, send gerne en ansøgning. Måske sidder du med netop den kompetence vi mangler.

Vi forventer, at du:
• Har praktisk erfaring med efterretningstjeneste på taktisk eller operationelt niveau.
• Kan deltage i øvelser i ind- og udland samt kunne udsendes i internationale operationer.
• Har erfaring med og færdigheder i sagsbehandling.

Vi ser gerne, at du:
• Har bestridt en efterretningsfunktion i en international operation.
• Har arbejdet med eller har kendskab til specialoperationer.
• Har erfaring med ”Military Decision Making Process”.
• Tidligere har arbejdet i en stab.

Personlige kompetencer
Vi forventer, at du:
• Som person er åben og imødekommende.
• Er en holdspiller og kan tage ansvar.
• Arbejder professionelt, selvstændigt og målrettet med opgaverne og er resultatsøgende på vegne af helheden.
• Er fleksibel, dedikeret og målrettet.
• Besidder gode analytiske færdigheder og kan videreformidle dine konklusioner klart og præcist.
• Trives i et dynamisk miljø i en enhed med højt operationstempo.
• Er god til at opbygge og vedligeholde personlige netværk.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Odsherred.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos MJ T.B. Karstensen FKP-S201@fiin.dk eller på telefon 72856717.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. juli 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. september 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FRØMANDSKORPSET
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke med hjemsted i Kongsøre ved Isefjordens vestlige kyst.
Vi har et unikt fællesskab der bygger på stor diversitet blandt personellet og som er kendetegnet ved åbenhed, loyalitet, kreativitet og stærk faglig dedikation. Dette er afsættet for et innovativt, inddragende og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere.
Frømandskorpset er en enhed der lægger stor vægt på dedikation, professionalisme og samarbejde da vi tror på: ”Styrke gennem fælles indsats.”
Vi vægter balancen mellem familie- og arbejdsliv under hensyntagen til et til tider højt arbejdstempo, hvor tjenestetider i perioder kan forventes at være fleksible.
Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en niveau III myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odsherred Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Marinestation Kongsøre, Grønlandsvej 14, 4500 Nykøbing Sj

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 02-07-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=183599&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5845679

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet