Nyt fra Vig i politiets døgnrapport

Profilbillede

Vig er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Erhvervsparken, Gadstrup
Havnevej, Havnsø, Føllenslev

 

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Uglebjergvej, Roskilde (forsøg)
Strandbakken, Kalundborg
Kvarmløsevej, Tølløse

 

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Kanehøjvej, Salvig, Orø
H/F Nyvang, Nørre Alle, Kalundborg

 

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

 

Tyveri fra køretøjer:

Skottehusvej, Kisserup, Lejre
Nimbusvej, Greve (2 anmeldelser)

 

Færdselsuheld / spiritus-/narkokørsel mv. – Nyrupvej, Kalundborg

Kl. 05.58 mandag morgen fik politiet melding om, at en bilist var forulykket på Nyrupvej og havde påkørt forskellige genstande.
Det viste sig, at en 35-årig mand fra Kalundborg under kørsel ad Nyrupvej i nordvestlig retning havde mistet kontrollen over sin personbil, som havde påkørt både en hæk og et elskab.
Den 35-årige var sluppet uskadt fra uheldet, hvor ingen andre trafikanter var involveret, men den 35-årige måtte ikke være fører af bilen, idet han i forvejen var frakendt kørekortet. Desuden kunne politiet ved både alkometer- og narkometertest konstatere, at den 35-årige var påvirket af både alkohol og euforiserende stoffer, så han fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget blodprøver til nærmere undersøgelse for alkohol og euforiserende stoffer.
En 67-årig mand fra Kalundborg var ejer af den bil, som den 35-årige forulykkede i. Bilejeren blev efterfølgende sigtet for overtrædelse af færdselsloven ved at have overladt føringen af bilen til en person, som ikke lovligt kunne være fører.
Begge sigtede vil høre yderligere fra politiet i nærmeste fremtid.

 

Mand på togskinnerne – Jernbanevej, Svinninge, Nørre-Asmindrup – Odsherred

Kl. 08.15 henvendte en opmærksom og bekymret anmelder sig til politiet, fordi anmelderen havde bemærket en mand gå rundt ude på jernbaneskinnerne på Nørre Asmindrup togstation. Anmelderen havde fået manden overtalt til at gå op på perronen, men kort efter gik manden retur ud på skinnerne, mens anmelderen slog alarm til politiet.
Politiet underrettede jernbanens styringscentral om den modtagne anmeldelse, og en patrulje fik kort efter kontakt til en 23-årig mand fra lokalområdet. Politiet afleverede ham på hans opholdssted, men han stak straks af herfra. Den 23-årige blev dog fundet kort efter og herefter af politiet bragt til en lægelig undersøgelse, der kunne afklare, hvorvidt den 23-årige havde brug for akut hjælp. Det var umiddelbart ikke tilfældet, men den 23-årige ville blive holdt under observation for at få tilbudt den fornødne hjælp.
Togdriften på strækningen kunne normaliseres kl. ca. 08.35.

 

Bilvrag afslørede både stjålet bil og narkobesiddelse – Roskilde

Kl. 10.40 undrede en opmærksom patrulje sig over et nærmest bilvrag, der var henstillet ved siden af et andet, brugbart køretøj i en kolonihaveforeningen i den sydlige del af Roskilde.
Ved nærmere undersøgelse af de to køretøjer viste det sig, at den brugbare personbil var meldt stjålet fra Skibby i Nordsjællands politikreds. Køretøjerne var henstillet i området, så politiets mistanke kunne rettes mod et bestemt kolonihavehus, hvor en mand og en kvinde blev truffet. I huset lå der ved politiets ankomst narkotika frit fremme på et bord.
Der var tale om en 35-årig kvinde fra Roskilde og en 38-årig mand uden fast bopæl, som begge blev anholdt som mistænkte i sagen.
Ved ransagning af kolonihavehuset fandt politiet ca. 46 gram amfetamin, knap fire gram hash, godt seks gram hashbutter, 11 gram skunk og en totenschlæger. Alle effekter blev beslaglagt som bevis i sager om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og våbenlovgivningen.
Ved visitationen af den anholdte kvinde fandt politiet hende i besiddelse af i alt 110 ml GHB i flere beholdere samt knap et gram amfetamin, hvilket hun blev sigtet for den ulovlige besiddelse af.
Efterforskning i sagen gav politiet anledning til at sigte den 38-årige for kørsel i den stjålne bil. Da den 38-årige i forvejen var frakendt kørekortet, blev han også sigtet for den overtrædelse af færdselsloven i forbindelse med kørslen i den stjålne bil.
Det fundne narkotika samt totenschlægeren tilhørte den faste beboer i kolonihavehuset. Han var ikke tilstede, men blev kontaktet og sigtet for besiddelse af de ulovlige effekter.
De to anholdte blev løsladt efter afsluttet efterforskning i sagen, hvor i alt tre personer blev sigtet. Alle vil hver især høre nærmere fra politiet, når sagerne skal afgøres.

 

Narkokørsel – Egemosevej, Grevinge – Odsherred

Kl. 11.06 anholdt og sigtede politiet en 36-årig mand fra Vig for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. En narkometertest havde indikeret, at den 36-årige formentlig var påvirket af amfetamin under kørslen, hvorfor han i forbindelse med en kortvarig anholdelse fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.
Den 36-årige var ikke enig i politiets mistankegrundlag, hvorfor politiet formentlig skal undersøge, hvorvidt lægeordineret medicin kan have haft indflydelse på den vejledende narkometertest, når analyseerklæringen fra blodprøven foreligger.

 

Lov om euforiserende stoffer – Bjergmarken, Holbæk

Kl. 13.15 undrede en anmelder sig over, at to unge mænd trods deres alder opholdt sig på en legeplads ved en beboelsesejendom, hvor de ifølge anmelderen fordrev tiden med at ryge hash.
En patrulje kørte til stedet og fik kontakt til to unge mænd på 16 og 18 år fra Holbæk. Ved en nærmere kontrol fandt politiet den 18-årige i besiddelse af ca. 2,5 gram kokain, som var fordelt i flere mindre portioner. Kokainen blev beslaglagt i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.
Ved en ransagning af den 18-åriges opholdssted hos et familiemedlem fandt politiet ikke yderligere euforiserende stoffer, så han vil høre nærmere fra politiet, når sagen mod ham skal afgøres. Den 16-årige blev ikke sigtet for noget.

 

Narkokørsel – Godsvej, Greve

Kl. 15.04 anholdt og sigtede færdselspolitiet en 44-årig mand fra Greve for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, hvor han i øvrigt medbragte et mindreårigt barn.
Da narkometertesten indikerede, at den 44-årige var påvirket af cannabis under kørslen, fik han udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.
Politiet udfærdigede tillige en socialrapport vedrørende en bekymring for det mindreårige barn, der blev transporteret i bilen under disse omstændigheder.

 

Udlændingeloven / ulovligt arbejde – Lejre

Kl. 15.30 troppede udlændingeafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi op på en adresse i Gevninge-området for at kontrollere beskæftigede inden for prostitutionsbranchen.
Ved kontrollen fik politiet kontakt til to kvinder på 28 og 40 år fra Brasilien, som ikke havde noget arbejdstilladelse i Danmark. De blev derfor begge anholdt og sigtet for overtrædelse af udlændingelovens bestemmelser om ulovligt arbejde i Danmark.
Deres sager blev straks afgjort, hvorefter sagerne blev forelagt for Udlændingestyrelsen til afgørelse af, hvorvidt de to kvinder skal udvises af Danmark med et efterfølgende indrejseforbud.
Kvinderne er begge forblevet i politiets varetægt i medfør af udlændingelovens bestemmelser, indtil afgørelsen fra Udlændingestyrelsen foreligger.

 

Hurtig narkokørsel i frakendelsestiden – Køge Bugt Motorvejen, Solrød Strand

Kl. 16.50 målte færdselspolitiet en bilist til at køre med mindst 143 km/t over en strækning på mere end 6.000 meter ad Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning ved Solrød Strand, selv om højst tilladte hastighed på motorvejen ifølge skiltningen er 110 km/t.
Bilisten var en 28-årig mand uden fast bopæl, der blev sigtet for hastighedsovertrædelsen i en personbil, som han i øvrigt ikke måtte være fører af, fordi han i forvejen var frakendt kørekortet.
Den 28-årige fik også udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, fordi en narkometertest gav udslag for påvirkning af både kokain og cannabis under kørslen.
Politiet kunne konstatere, at det nu var 10. gang, at den 28-årige blev afsløret i at køre bil trods et manglende kørekort. Da personbilen, som han var fører af, tilhørte en anden end den 28-årige selv, kunne politiet ikke beslaglægge køretøjet med henblik på konfiskation.

 

Spirituskørsel – Bækgårdsvej, Borup – Køge

Kl. 18.16 anholdt og sigtede politiet en 33-årig mand fra Borup for spirituskørsel i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

 

Uroskabende mand – Kalundborg

Kl. 19.52 fik politiet den første henvendelse om en spirituspåvirket mand, der havde opsøgt en adresse på Slagelsevej under påskud af, at han var blevet overfaldet.
Politiet kørte til adressen og fik manden identificeret som en 47-årig mand fra Kalundborg, som ikke havde nogen skader efter et overfald. I virkeligheden ønskede han blot et lift med politiet til en nærliggende by, hvilket dog blev afvist af politiet.
Den 47-årige blev trods sin påvirkning af spiritus skønnet i stand til at kunne klare sig selv, hvorfor politiet ikke foretog sig yderligere på dette tidspunkt.

Senere i løbet af aftenen fik politiet henvendelser om, at en mand var hoppet ud på vejen for at få et lift hos en tilfældig bilist og om, at samme mand nu befandt sig på en privat adresse, hvor han var ønsket.
Politiet kørte ud til den sydlige del af Kalundborg by, hvor politiet igen fik kontakt til den samme mand, der ikke var blevet mere ædru i mellemtiden. For at få skabt ro i den bydel anså politiet det for nødvendigt at frihedsberøve den 47-årige mand, der efter en lægeundersøgelse blev anbragt i detentionen på politistationen i Roskilde med henblik på afrusning. Han forventes løsladt, når han er i stand til at tage vare på sig uden ulempe for andre.

 

Færdselsuheld – Skovvejen, Nr. Jernløse, Mørkøv – Holbæk

Kl. 20.57 rykkede ambulancepersonale, redningsberedskabet og politiet ud til en bilist, der var forulykket.
Det viste sig, at en 72-årig mand fra Dragør var komme til alvorligt skade som følge af ulykken, så han blev i en tilkaldt lægehelikopter fløjet til Rigshospitalets traumecenter til undersøgelse og fornøden behandling.
Det lokale redningsberedskab var blevet sendt til uheldsstedet, da der var risiko for, at den forulykkede bil kunne bryde i brand.
Også en bilinspektør blev tilkaldt til at undersøge uheldsstedet og det forulykkede køretøj, som havde fået store materielle skader, idet bl.a. bilens motor var slynget ud.
Den foreløbige konklusion ved politiets undersøgelser var, at den 72-årige under kørsel i en personbil ad Skovvejen mod nordøst havde påkørt et træ i rabatten i højre side i kørselsretningen. Herefter blev også et vejskilt påkørt, inden bilen standsede.
Årsagen til ulykken blev ikke umiddelbart klarlagt, men ingen øvrige trafikanter blev involveret.
Den 72-årige var ikke kommet alvorligt til skade som følge af ulykken, men han blev dog indlagt til observation på Rigshospitalet og skal afhøres til uheldet på et senere tidspunkt.

 

Narkokørsel – Kystbakken, Kalundborg

Kl. 02.12 blev en 19-årig mand fra Kalundborg anholdt og sigtet for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer (mistanke om cannabis).

 

Uro og uorden – Mågen, Greve

Kl. 04.46 fik politiet en henvendelse fra en 44-årig mand fra Greve om et muligt indbrud i hans båd på havnen i Greve.
Politiet kørte til stedet og fik kontakt til den mistænkte mand, som var en 36-årig mand fra Polen. Det viste sig, at anmelderen og den polske mand kendte hinanden. De havde tidligere haft en aftale om, at den polske mand kunne opholde sig i anmelderens båd, men det ønskede anmelderen ikke længere og troede derfor, at der var tale om indbrud i båden.
Da den polske mand var påvirket af alkohol, blev han frihedsberøvet med henblik på afrusning i detentionen og for at få skabt ro i havneområdet.
Endvidere viste det sig faktisk, at anmelderen var efterlyst af politiet til en verserende straffesag, så den 44-årige anmelder blev også frihedsberøvet med henblik på udlevering til den politikreds, som havde efterlyst ham, så en straffesag mod ham kunne blive afgjort.

 

Mand over bord – Sjællands Odde – Odsherred

Kl. 05.58 fik politiet fra Forsvaret oplysninger om, at Forsvaret havde iværksat en eftersøgning til søs ud for Sjællands Odde, idet en mand var faldet over bord fra en privat sejlbåd. Om bord på båden var fortsat en kvinde og et barn, som også ledte efter manden i vandet.
Politiet kørte til området og assisterede ved eftersøgningen, som også det lokale redningsberedskab deltog i. En redningshelikopter var fremme i området også for at deltage i eftersøgningen, som dog blev indstillet kl. ca. 06.35, da den savnede mand ved egen hjælp var kommet op i båden igen.
Der var tale om en 26-årig mand fra Lejre, som var blevet ramt i hovedet af en sejlbom, da han skulle tisse i de tidlige morgentimer. Han blev indledningsvist tilset af lægen i redningshelikopteren, men blev efterfølgende kørt til kontrol på skadestuen i Holbæk. Politiet afsluttede herefter også indsatsen i forbindelse med eftersøgningen.
Denne artikel er skrevet af Michael Juul Sørensen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi
Mød redaktionen
Profilbillede
Mattias Sundroos ms@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Martin Johannes Madsen mjm@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Emilie Bjergegaard eb@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Søren Schrøder Rasmussen ssr@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Emil Vincent Jensen evj@vores-mediehus.dk