Nyt fra Vig i politiets døgnrapport

Profilbillede

Vig er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:


Indbrud i virksomhed/forretninger:

Jyderupvej, Jyderup, Vig
Lundemarksvej, Holbæk

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Marholm, Greve

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Løvevej, Overby Lyng, Sjællands Odde

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Krogen, Skjoldenæsholm, Hvalsø

Tyveri fra køretøjer:

Havdrupvej, Havdrup
Nørretorv, Ringsted
Løngangen, Ringsted


Spirituskørsel – Dyssevej, Sæby, Høng – Kalundborg

Kl. 06.59 blev en 46-årig kvinde fra Høng anholdt og sigtet for spirituskørsel, da hun kørte i en personbil ad Dyssevej i Sæby. Hun fik udtaget en blodprøve på et sygehus og blev efterfølgende løsladt, så hun nu kan vente på analyseerklæringen, før sagen kan afgøres.

Bedrageriforsøg gennemskuet – Kalundborg

Kl. 07.30 modtog politiet en anmeldelse fra en 87-årig kvinde fra Kalundborg om et forsøg på bedrageri.
En fremmed mand havde mandag eftermiddag kl. ca. 14.00 kontaktet hende telefonisk og udgivet sig for at være en medarbejder i et pengeinstituts kontrolafdeling, der kunne se, at der via hendes dankort var forsøgt uberettigede hævninger på hendes konto.
Dankortet med tilhørende kode skulle derfor straks udleveres, men her fattede den 87-årige kvinde mistanke om, at der var tale om et forsøg på bedrageri over for hende. Hun afbrød derfor forbindelse til manden, og ingen kom til hendes bopæl for at hente dankortet.
Politiet vil rose den 87-årige for sin skepsis over for dette forsøg på at fuppe hende til at udlevere sit dankort med tilhørende kode. Årsagen til den sunde skepsis skal måske ses i sammenhæng med, at der i den 87-åriges familie netop havde været en snak om denne type sager, og hvad man skulle gøre, såfremt man blev ringet op i den anledning.
Et medlem af den 87-åriges familie er faktisk ansat i politiet, hvilket kan have haft indflydelse på hendes skepsis, idet man i familien netop havde haft en snak om den form for kriminalitet over for især ældre personer.

Slog alarm uden grund – Greve

Kl. 12.42 fik Midt- og Vestsjællands Politi en henvendelse fra en af landets alarmcentraler om, at der var blevet ringet fra et telefonnummer, hvor en person havde bedt politiet om at komme hurtigst muligt. Alarmcentralen kunne ikke straks få klarlagt, hvad årsagen til opkaldet var og underrettede den lokale politikreds om, at nogen formentlig havde brug for politiets hjælp i en eller anden anledning.

Opkaldet var blevet sporet til en adresse i Greve, hvor politiet traf telefonabonnenten. Der var tale om en 17-årig ung mand fra Greve, der oplyste, at han i forbindelse med et onlinespil havde lavet opkaldet til alarmcentralen uden at have behov for nogen former for hjælp. Opkaldet var et væddemål, der indgik som del af online-spillet.

Politiet vurderede, at den 17-åriges opkald til alarmnummeret 112 havde været uberettiget, hvorfor han blev sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om ubegrundet påkaldelse af hjælp. Senere vil den 17-årige og hans værge høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Narkokørsel og ulovlig godskørsel – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 13.45 standsede færdselspolitiet en varebil, som en 29-årig mand fra Rødovre førte ad motorvejen ved Karlslunde.
Den 29-åriges kørsel i varebilen var underlagt reglerne om godskørsel i varebiler, hvilket kræver, at føreren har et uddannelsesbevis. Det havde den 29-årige ikke og blev sigtet for den overtrædelse af lovgivningen.
Næste sigtelse var for narkokørsel, idet en kontrol med et narkometer gav udslag for, at den 29-årige var påvirket af narkotika under kørslen. Han fik derfor i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Færdselsuheld – Slagelsevej / Stationsvej, Kalundborg

Kl. 15.43 rykkede politiet ud til et færdselsuheld i krydset Slagelsevej – Stationsvej, hvor en bilist og en knallertkører var stødt sammen.
Det viste sig, at en 71-årig mand fra Kalundborg var kørt ad Slagelsevej mod syd i en personbil, og at i samme retning var en 17-årig ung mand fra Kalundborg kørt på knallert og med en passager bagpå.
I krydset svingede bilisten med lav hastighed til højre ad Stationsvej, men stødte under svingningen sammen med knallerten. Ingen af parterne, herunder også passageren på knallerten, kom til skade ved uheldet.
Politiet har nu optaget rapport for at få belyst de nærmere omstændigheder ved sammenstødet mellem de to trafikanter.

Truende og utryghedsskabende mand – Kordilgade, Kalundborg

Kl. 17.23 fik politiet flere opkald om en truende og utryghedsskabende mand, der befandt sig i Kordilgade. Han havde ifølge anmeldelserne lavet et udfald uden at ramme mod en 25-årig kvinde og hendes barn, som begge efterfølgende var blevet tiltalt med diverse eder og forbandelser.
En 55-årig, lokal mand var tillige ifølge oplysningerne til politiet blevet truet med en lille kniv, da han mødte den utryghedsskabende mand også i Kordilgade.
Politiet fik hurtigt fundet manden, der blev anholdt og sigtet for overtrædelse af knivloven, idet han stadig var i besiddelse af kniven på anholdelsestidspunktet og ikke havde noget anerkendelsesværdigt formål at bruge kniven til.
Der var tale om en 30-årig mand fra Kalundborg, som i øvrigt var påvirket af spiritus og i øvrigt blev skønnet lettere uligevægtig. Han blev bragt til politistationen i Roskilde og afhørt til overtrædelsen af knivloven samt en sag om trusler i forhold til adfærden over for de forurettede.
Efterfølgende blev den anholdte efter et lægetilsyn lagt i detentionen til afrusning inden sin løsladelse senere på aftenen, idet politiet og anklagemyndigheden efter en nøjere gennemgang af sagerne vurderede, at der ikke grundlag for at fremstille den 30-årige i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Færdselsuheld/spirituskørsel – Nordre Ringvej / Klostervangen, Ringsted

Kl. 18.44 rykkede politiet ud til et færdselsuheld, idet to biler var stødt sammen i lyskrydset Nordre Ringvej – Klostervangen og efterfølgende havde ramt en lysmast.
Det viste sig, at en 62-årig kvinde fra Ringsted var kørt i en personbil ad Nordre Ringvej mod sydvest, mens en 67-årig kvinde fra Ringsted også i en personbil kørte i modsat retning.
I lyskrydset foretog den 67-årige svingning til venstre mod Klostervangen og blev herunder påkørt af den modkørende, 62-årige kvindelige bilist. Som følge af sammenstødet påkørte den 62-åriges bil efterfølgende en lysmast.
Ingen af parterne kom til skade ved sammenstødet, men den 62-årige blev anholdt og sigtet for spirituskørsel, idet hun var mistænkt for at være påvirket af alkohol over det tilladte. Hun fik derfor udtaget en blodprøve og blev løsladt bagefter.
Politiet har nu optaget rapport om uheldet ud fra en mistanke om, at begge parter på hver sin måde kan have overtrådt færdselsloven. Oprydningsarbejdet i krydset var afsluttet kl. ca. 20.00.

Usikker gang afslørede narkobesiddelse og ulovlig kniv – Vesterbro Torv, Nykøbing Sj.

Kl. 19.15 bemærkede en patrulje, at to mænd gik usikkert på fortovet, hvorfor politiet henvendte sig til dem.
Der var tale om to mænd på 27 og 29 år, som begge blev skønnet påvirket af euforiserende stoffer. Ved en nærmere kontrol af dem viste det sig, at den 29-årige var i besiddelse af ca. 60 gram hash, ca. 0,5 gram amfetamin, en digitalvægt, et kontantbeløb samt en foldekniv.
Da politiet mistænkte den 29-årige fra Holbæk for at være i besiddelse af de ulovlige effekter og pengene som led i handel med narkotika, fik han i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer beslaglagt effekterne og pengene som bevis i narkosagen og kniven som bevis i en overtrædelse af knivloven.
Den 29-årige vil senere høre nærmere fra politiet, når sagerne mod ham skal afgøres. Den 27-årige blev ikke sigtet for noget i anledning af politiets kontrol.

Graffitimaler sigtet for flere forhold – Parkvej, Solrød Strand

Kl. 20.52 fik politiet en anmeldelse om, at en graffitimaler formentlig var i gang med at male i en tunnel på Parkvej.
Politiet kørte til området, hvor fire unge mænd i alderen 18-20 år fra både Storkøbenhavn, lokalområdet og Sydsjælland blev truffet.
Der var lavet frisk graffiti i den tunnel som oplyst i anmeldelsen, og ved de fire mænd fandt politiet en taske med 17 spraydåser med graffitimaling.
En af de fire – en 20-årig mand fra Haslev – erkendte ejerskabet af taske med indhold, som blev beslaglagt som bevis i forbindelse med en sigtelse for hærværk.
Politiet undersøger nu, om den 20-årige kan mistænkes for flere tilfælde af graffitihærværk andre steder på Sjælland. De tre øvrige, unge mænd blev ikke sigtet i sagen.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Hornsherredvej, Lyndby, Kirke-Hyllinge – Lejre

Kl. 22.11 fik politiet en melding om, at en personbil var kørt i grøften, så en ambulance var sendt til uheldsstedet.
Politiet kunne konstatere, at der ikke var flere trafikanter involveret end den personbil, der lå i en grøft. En chokeret, 65-årig kvinde fra Kirke-Hyllinge blev reddet ud af bilen og bragt til kontrol på skadestuen. Hun blev kort efter udskrevet uden behandlingskrævende skader, men forinden havde hun fået taget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol, idet politiet mistænkte hende for spirituskørsel i forbindelse med uheldet.
Det blev klarlagt, at den 65-årige under kørslen af ukendte årsager havde mistet kontrollen over bilen, inden hun via den modsatte kørebanehalvdel kørte i grøften ved vejen. Ingen øvrige trafikanter var blevet involveret i uheldet.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Tuse Lågevej, Tuse, Holbæk

Kl. 23.42 fik politiet en anmeldelse fra en lokal borger om, at en bil var forulykket og havde påkørte nogle vejskilte. Efterfølgende var to mænd flygtet fra den forulykkede bil.
Flere patruljer kørte til uheldsstedet, hvor der ikke var nogen personer eller tilskadekomne. Der var tale om en personbil, som ikke var meldt stjålet, hvorfor en hundepatrulje med patruljehundene ledte efter de to flygtede mænd, der var flygtet til fods.
Efter knap to timers søgning i området endte sporene efter de to flygtede i den vestlige udkant af Holbæk by, hvor politiet fik kontakt til to spirituspåvirkede mænd. Der var tale om en 31-årig mand fra Kgs. Lyngby og en 33-årig mand fra Nordjylland, som begge blev anholdt som mistænkte for spirituskørsel i den forulykkede bil, som den ene anholdte var ejer af.
Begge anholdte blev løsladt efter afhøring til årsagen til færdselsuheldet, der måske skyldes en undvigemanøvre for et dyr på vejen.
Politiet afventer nu analyseerklæringer og skal have klarlagt, hvem der var fører af køretøjet på uheldstidspunktet. Ingen øvrige trafikanter var involveret i uheldet.

Spirituskørsel – Næstvedvej, Ringsted

Kl. 00.58 anholdt og sigtede politiet en 27-årig mand fra Odense for spirituskørsel i en personbil på Næstvedvej i Ringsted by. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.
Denne artikel er skrevet af Michael Juul Sørensen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi