Odsherred Kommune styrker den grønne indsats med nye initiativer

Foto: Odsherred Kommune.
dato

Ved den nyligt afholdte Klimabazar i Nykøbing den 27. februar, blev der sat fokus på, hvorledes hver enkelt borger kan bidrage til bekæmpelsen af klimakrisen.

Ifølge en undersøgelse vil 72 procent af danskerne gerne gøre en indsats for klimaet, men mange ved ikke, hvor de skal starte, eller hvad de konkret kan gøre. Klimabazaren blev en øjenåbner for mange og har ført til opstarten af diverse grønne initiativer i lokalområdet.

Et af de nye tiltag er etableringen af såkaldte "Grønne nabofællesskaber". Disse er lokale, løst organiserede fællesskaber, der eksisterer på landsplan og arbejder for at mindske klimapåvirkningen fra deres lokalområde. Fællesskaberne har selv indflydelse på, hvad de vil fokusere på, og kan søge råd og inspiration via regional og national repræsentation.

Et andet initiativ, der har vundet genklang, er fælles indkøb af solceller. Gennem en samlet indkøbsaftale kan borgerne opnå rabatter og kreditter. Lena Faurschou, formand for Egebjerg Bylaug, koordinerer initiativet og stiller sin ekspertise til rådighed for de interesserede.

Parallelt med disse tiltag løber en ny udgave af landsby-makeover-konkurrencen, hvor en landsby kan vinde op til 75.000 kr. til gavn for lokalsamfundets sammenhold og klimaet. Åbningsarrangementet for makeover-konkurrencen afholdes onsdag den 3. april kl. 18.30 – 20.30 i Aksen.

I Vig udspiller et andet miljøbevidst projekt sig. "Skønhed og Skrald" kombinerer opsamling og sortering af affald med opsætning og pleje af blomsterbede. Det skaber ikke kun et smukkere og renere lokalmiljø – det styrker også sammenholdet og stoltheden i byen. Det er Vig-borgeren Åse Christensen, der har sparret projektet i gang, og hun hjælper gerne med at udbrede konceptet.

Disse eksempler viser, at der i Odsherred Kommune er stærk vilje til at gøre en positiv forskel for klimaet på lokalt plan. Således understreges det, at den grønne skift kan begynde i det små – lige der, hvor vi bor.


https://www.odsherred.dk/da/nyheder/klimabazar-i-nykoebing-foelges-op-med-nye-groenne-initiativer/
Kilde: Odsherred Kommune