Nyt fra Vig i politiets døgnrapport

Profilbillede

Vig er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Ingen

 

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Isafjords Alle, Himmelev, Roskilde
Moseskrænten, Ejby, Lille-Skensved
Østre Parkvej, RingstedUlvemosevej, HavdrupLestrupvej, Sidinge, Vig

 

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

 

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

 

Tyveri fra køretøjer:

Ingen

 

Politiøvelse på fabriksområde – Københavnsvej, Køge

Politiet vil i eftermiddag og i aften i tidsrummet kl. ca. 16.00 – 24.00 øve sig på fabriksområdet ved Sun Chemical, Københavnsvej 112, Køge, hvilket politiet vil markere ved opstilling af skilte.Under politiøvelserne kan borgerne i området måske høre skydning med løs ammunition og højtlydt, kortvarig råben, men der er altså ingen grund til at være bekymret for, at der måtte være sket noget alvorligt eller farligt i området.Øvelsesaktiviteterne vil blive gentaget en enkelt gang mere inden udgangen af juni måned, og Midt- og Vestsjællands Politi vil give borgerne besked via Twitter og på døgnrapporten de pågældende dage, hvor øvelserne foregår.

 

Færdselsuheld / spirituskørsel – Dyssevej / Slagelse Landevej, Ubby, Jerslev Sj. - Kalundborg

Kl. 06.49 tirsdag morgen rykkede politiet ud til et færdselsuheld efter en anmeldelse om, at den ene af parterne i uheldet måske kunne være påvirket af spiritus under kørslen.
På uheldsstedet i krydset Dyssevej – Slagelse Landevej fik politiet kontakt til de to involverede bilister, som begge var uskadte.
Den ene part var en 41-årig mand fra Litauen, som blev skønnet påvirket af alkohol og derfor deltog i en alkometertest. Da testen gav udslag for påvirkning af alkohol over det tilladte, blev den 41-årige litauer sigtet for spirituskørsel og kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Modparten i sammenstødet var en 41-årig kvinde fra Jerslev Sj., der i en personbil var kørt ad Dyssevej mod vest og var standset i krydset ved Slagelse Landevej. Mens hun afventede fri passage, blev hun påkørt bagfra af den 41-årige litauer, der i en litauisk bil også var kørt ad Dyssevej mod vest frem til krydset.

Begge biler fik kun mindre skader som følge af sammenstødet, og den 41-årige litauer kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen fra den udtagne blodprøve foreligger.

 

Truet på livet med kniv – Fresiavej, Regstrup – Holbæk

Kl. 11.51 anmeldte en 14-årig dreng fra Mørkøv, at han netop var blevet truet på livet, da han sammen flere andre venner var kommet gående ad en sti ud for Fresiavej. Her havde de pludselig mødt en ung mand, som efter identifikation af den 14-årige i gruppen tog en kniv frem, som han truede den 14-årige med.
Den 14-årige stak af og alarmerede straks politiet, som rykkede ud til området med flere patruljer, herunder en hundepatrulje, for at lede efter den mistænkte. Ham fik politiet hurtigt identificeret ud fra oplysninger om, at offeret forud for truslen havde haft en uoverensstemmelser via sociale medier med en 16-årig ung mand fra Holbæk.

Politiet ledte intensivt efter den mistænkte, som til sidst gav sig til kende og oplyste en adresse på Hovedgaden, hvor han opholdt sig. Her fik politiet kontakt og anholdt den 16-årige, som blev sigtet for trusler på livet over for den 14-årige. Politiet havde forinden fundet en køkkenkniv med en bladlængde på 21 cm henkastet tæt på det sted, hvor truslerne mod den 14-årige var sket.
Den 16-årige blev transporteret til Holbæk politistation, hvor både en værge og de sociale myndigheder var til stede i forbindelse med afhøring til sager om trusler på livet og overtrædelse af knivloven, inden politiet løslod ham i løbet af eftermiddagen.

Narkokørsel i frakendelsestiden – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Kl. 12.49 standsede færdselspolitiet en personbil på Køge Bugt Motorvejen ved Greve N-afkørslen for at foretage en rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet.
Føreren var en 39-årig kvinde fra Kalundborg, som ikke kunne fremvise noget kørekort, som hun i forvejen var blevet frakendt og derfor ikke måtte være fører af personbilen. Kvinden oplyste også have indtaget amfetamin og røget hash, hvorfor hun også blev sigtet for narkokørsel i bilen.
Den 39-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så hun kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.
Personbilen, som kvinden var fører af, var ikke hendes egen, så politiet sigtede efterfølgende en 68-årig mand fra Gørlev Sj. som bilejer for at have overladt føringen af bilen til en person, som ikke lovligt kunne være fører.

Hastighedskontrol – Stensbjergvej, Køge

Færdselspolitiet foretog tirsdag eftermiddag i tidsrummet kl. 13.00 – 14.30 en hastighedskontrol på Stensbjergvej, hvor kontrollen var rettet mod bilister, hvis hastighed blev målt med en laserhastighedsmåler.
Kontrollen afslørede i alt otte bilister, der kørte hurtigere end de tilladte 50 km/t ad Stensbjergvej, hvor også børn og unge fra en nærliggende skole færdes.

De syv af bilisterne kørte mere end 30 % for hurtigt, så de vil ud over en bøde og et bidrag til offerfonden også få et klip i kørekortet.
Hurtigste bilist var en 21-årig mand fra Brøndby Strand, som kl. 13.12 kørte i en personbil med mindst 85 km/t trods højst tilladt 50 km/t. Han vil ud over en bøde også få en sanktion vedr. kørekortet, når han hører nærmere fra politiet i anledning af hastighedsovertrædelsen.

Kørsel i frakendelsestiden – Grevevej, Tune - Greve

Kl. 14.08 sigtede færdselspolitiet en 35-årig mand fra Tune for at være fører af en personbil, som han ikke måtte være fører af, fordi han i forvejen var frakendt kørekortet. Også bilejeren, der var en anden end den 35-årige, fik også en sigtelse for overtrædelse af færdselsloven, idet den 35-årige havde fået overladt føringen, selv om han ikke lovligt kunne være fører af køretøjet.
Begge sigtede hører nærmere fra politiet.

Kørsel i frakendelsestiden – Greve Centervej, Greve

Kl. 14.18 blev en 34-årig mand fra København NV også sigtet af færdselspolitiet for kørsel i frakendelsestiden i en personbil, som han førte ad Greve Centervej i vestlig retning. Også den 34-årige kørte i en bil tilhørende en anden end ham selv, så også denne bilejer blev efterfølgende sigtet for overtrædelse af færdselsloven ved at have overladt føringen til en person, som ikke lovligt kunne være fører.
Begge sigtede hører nærmere fra politiet.

Færdselsuheld – Landevejen / Flægkær, Gislinge – Holbæk

Kl. 14.21 fik politiet en melding om, at der var sket et færdselsuheld i lyskrydset Landevejen – Flægkær i Gislinge.
Det viste sig, at en 57-årig kvinde fra Gislinge var kørt i en personbil ad Flægkær mod syd frem til lyskrydset, hvor hun under den videre kørsel stødte sammen med en scooter, som en 35-årig mand fra Svinninge førte i vestlig retning.

Ambulancepersonalets undersøgelse af parterne viste, at ingen af dem var kommet til skade ved uheldet, som politiet nu har optaget rapport om for at få klarlagt de nærmere omstændigheder.

Narkokørsel uden førerret – bil beslaglagt – Nørregade, Hørve - Odsherred

Kl. 14.50 stod politiet på Nørregade i anledning af en stationær færdselskontrol, da en personbil kom kørende frem mod politiet, der gav tegn til at standse.
Føreren ønskede dog ikke at standse og kørte op over fortovet for at komme forbi politimanden på vejen. Politiet fulgte straks efter bilisten, der efter ca. 300 meters yderligere kørsel efterlod bilen på en parkeringsplads, inden føreren stak af til fods. Den mandlige fører, som politiet genkendte som en 22-årig mand fra Kalundborg, blev til sidst løbet op, så han kunne blive anholdt og sigtet for narkokørsel, idet politiet mistænkte ham for at være påvirket heraf under kørslen.

Den 22-årige havde heller ikke noget kørekort, som han ikke havde erhvervet sig, og det var så i øvrigt 14. gang inden for de seneste tre år, at politiet afslørede ham i at køre bil trods den manglende førerret.
Personbilen blev beslaglagt med henblik på senere konfiskation på grund af de gentagne kørsler uden førerret, efter at politiet også via den tidligere ejer havde fået bekræftet, at den 22-årige for ca. 14 dage siden havde købt bilen. Den 22-årige ønskede beslaglæggelsen af bilen forelagt en dommer, som nu skal se nærmere på grundlaget herfor.

Politiet løslod den 22-årige efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. I bilen befandt sig en 17-årig pige fra Odsherred, hvis tilstedeværelse under den 22-åriges kørsel gav anledning til udfærdigelse af en rapport til de sociale myndigheder i Odsherred kommune.

Færdselsuheld – Frederiksborgvej, Roskilde

Kl. 16.09 fik politiet via alarmcentralen en melding om, at to biler var stødt nærmest frontalt sammen på Frederiksborgvej ved Maglemose å, så ambulance- og redningspersonale var sendt til uheldsstedet.

Politiet afspærrede uheldsstedet, så trafikken i begge retninger ad Frederiksborgvej blev stoppet, mens redningspersonalet arbejdede med redning af tre personer i de to implicerede personbiler.

En 61-årig kvinde fra Svinninge, der havde været passager i en personbil ført af en 52-årig mand fra Svinninge, blev bragt til skadestuen til kontrol, men hun var sluppet med diverse knubs.

Uheldet var sket i en svag kurve, efter at en 31-årig mand fra Jyderup i en personbil var kørt i sydlig retning. Samtidig og i modsat retning kørte den 52-årige mand fra Svinninge i en personbil, da de to bilister stødte sammen, idet de to bilers venstre forskærme ramte hinanden.
Der skete større materiel skade på de implicerede biler, men vejen kunne kort før kl. 17.00 åbnes for trafik i begge retninger.
Politiet har optaget rapport om sammenstødet mellem de to bilister for at få klarlagt de nærmere omstændigheder ved uheldet.

Ulovlig droneflyvning – drone beslaglagt – Kalundborg

Kl. 17.28 fik politiet en anmeldelse fra en hundelufter om, at der i den centrale del af Kalundborg by fløj en drone rundt over hustagene og også over offentlig vej og en parkeringsplads. Dronen var ifølge anmelderen udstyret med et kamera, som var tændt under flyvningen, ligesom anmelderen kunne se droneføreren i en nærliggende bebyggelse.

Politiet kørte til det udpegede område og fik kontakt til en 56-årig mand fra Kalundborg, som igen blev sigtet for ulovlig droneflyvning. Det blev han også for en uge siden, hvor politiet beslaglagde hans drone.

Også i anledning af denne nye sigtelse beslaglagde politiet den 56-åriges drone med henblik på senere konfiskation på grund af mistanken om den nye overtrædelse af reglerne for droneflyvning. Den disposition var den 56-årige ikke enig i, hvor beslaglæggelsen skal forelægges for en dommer, der skal kigge nærmere på grundlaget for politiets beslaglæggelse af dronen. I øvrigt kunne politiet konstatere, at den 56-årige nu har i alt fire sager i 2022 om ulovlig droneflyvning.

Færdselsuheld – Københavnsvej, Roskilde

Kl. 18.18 var en bilist og cyklist impliceret i et færdselsuheld på Københavnsvej, så en ambulance var sendt til stedet.
Det viste sig, at en 23-årig mand fra Roskilde var kørt i en personbil mod syd ud fra en indkørsel på den nordlige side af København, før han ville svinge til venstre for at forsætte sin kørsel ad Københavnsvej i østlig retning.

Samtidig med hans fremkørsel ud på Københavnsvej og svingningen kørte en 28-årig kvinde fra Roskilde på en el-cykel ad Københavnsvej mod vest. Hun ramte derfor ind i den 23-åriges bil under hans fremkørsel ud på Københavnsvej.
Cyklisten blev bragt til skadestuen til undersøgelse i anledning af en mistanke om indre kvæstelser som følge af uheldet, som politiet har optaget en rapport om.

Mand sigtet for indbrud i skur – Vore Frue Hovedgade, Vor Frue, Roskilde

Kl. 18.35 anmeldte en opmærksom, lokal kvinde, at hun under hundeluftning pludselig hørte en vinkelsliber blive startet i området ved kirken. Hun undersøgte lyden nærmere og kunne se en mand bruge en vinkelsliber mod låsen i døren ind til skuret ved kirken. Hun kontaktede kirkens personale, som ikke havde kendskab til den pågældende aktivitet, hvorefter hun alarmerede politiet.
Under observation mod stedet indtil politiets ankomst kom pludselig endnu en mand, som forsøgte at aflede hende opmærksomhed fra manden med vinkelsliberen. Kort efter flygtede begge mænd fra stedet på en knallert.

Politiet kunne efterfølgende konstatere, at en dør til skuret var blevet opbrudt. Der var uklar, om der var blevet stjålet noget fra stedet, men i nærheden fandt politiet dog en motorbør efterladt, og som formentlig var forsøgt stjålet fra stedet. Senere fik politiet oplysninger fra kirkens personale om, at en kabeltromler også var stjålet fra stedet, men det lykkedes umiddelbart ikke at finde nogen af de to mænd på knallerten.

Kl. 20.54 fik politiet en henvendelse fra kirkens personale om, at den omhandlede kabeltromle var fundet efterladt på Bogøvej, hvor en mand også blev tilbageholdt som mistænkt i sagen.

Politiet kørte straks til stedet og foretog anholdelse af en 26-årig mand fra Roskilde, idet signalementet af ham passede på hundelufterens beskrivelse af manden med vinkelsliberen. Den nu anholdte mand var i besiddelse af en pose, hvori politiet fandt bl.a. en vinkelsliber blandt meget forskelligt værktøj.

Den anholdte blev sammen med de beslaglagte genstande i posen bragt til politistationen i Roskilde, hvor han blev sigtet for indbrud i skuret sammen med den anden og p.t. ukendt mand, som han var flygtet fra stedet sammen med.
Den 26-årige blev løsladt efter afhøring til sagen, som nu efterforskes videre i et forsøg på at få identificeret den anden mistænkte mand ved indbruddet.

Narkokørsel – Roskildevej, Ll. Grandløse, Holbæk

Kl. 20.10 anholdt og sigtede færdselspolitiet en 29-årig mand fra Greve for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Efter anholdelse fandt politiet ham i besiddelse af 21 gram kokain og godt 16 gram hash, som han fik beslaglagt i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.
Den 29-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Færdselsuheld – Landevejen, Tuse, Holbæk

Kl. 21.31 anmeldte pårørende til en 13-årig dreng fra Svinninge, at den 13-årige som cyklist havde været impliceret i et færdselsuheld på Landevejen ved Tuse, idet han var blevet påkørt af en bilist. Bilisten var efterfølgende stukket af fra stedet uden at give sig til kende over for den 13-årige.

Politiet fik ved afhøring af den 13-årige klarlagt, at han cyklede ad Landevejen i vestlig retning, da formentlig sidespejlet på en bagfra kommende bil ramte hans styr. Dette bevirkede, at han væltede og slog sit ene knæ, hvor der formentlig skete en skade.
Bilisten fortsatte sin kørsel videre i vestlig retning, og bilistens bil blev af cyklisten beskrevet som en sort personbil.
Politiet har nu optaget rapport om uheldet i et forsøg på at få identificeret køretøjet og føreren, som skal afhøres omkring omstændighederne.

Narkokørsel uden førerret – bil beslaglagt – Kalundborgvej, Holbæk

Kl. 23.57 sigtede politiet en 38-årig mand fra Kirke-Hyllinge for både narkokørsel og kørsel uden førerret i en personbil, som han førte ad Kalundborgvej. Narkometertesten indikerede, at han var påvirket af både amfetamin under kørslen, så han fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Ved ransagning af hans bil fandt politiet en håndøkse, som den 38-årige ikke havde noget anerkendelsesværdigt formål til at medbringe under kørslen. Øksen blev beslaglagt som bevis i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af våbenlovgivningen.

Politiet beslaglagde den 38-åriges bil, da han nu for tredje gang i 2022 var blevet afsløret i at køre bil uden førerret. Beslaglæggelsen var den 38-årige ikke enig i, hvorfor en dommer nu skal se nærmere på politiets grundlag herfor.

Denne artikel er skrevet af Michael Juul Sørensen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi
Mød redaktionen
Profilbillede
Mattias Sundroos ms@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Martin Johannes Madsen mjm@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Emilie Bjergegaard eb@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Søren Schrøder Rasmussen ssr@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Emil Vincent Jensen evj@vores-mediehus.dk